Tuesday, 29/11/2022 - 04:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Số 2 Bắc Lý

Thành phố Đồng Hới duy trì vững chắc các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

          Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong 2 ngày 24 và 25/01/2018, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Đình Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công nhận thành phố Đồng Hới đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017.

Đ/c Lê Thủy Thạch - Phó trưởng phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Quảng Bình công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ các đơn vị

          Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và đối chiếu với phần mềm phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thành phố Đồng Hới. Theo đó, trong năm 2017, thành phố Đồng Hới đã duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và công tác xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo phổ cập của các đơn vị xã, phường và thành phố Đồng Hới đã ứng dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu phổ cập, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo quy định. Theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tại thời điểm kiểm tra (tháng 12/2017), thành phố Đồng Hới đã đạt được những kết quả như sau:

          * Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

          - Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, 2959/2959 đạt 100% (có 01 trẻ khuyết tật, trong đó có 01 trẻ được tiếp cận GD).

          - Tỉ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo CT GDMN 2959/2959 đạt 100%.

          - Tỉ lệ trẻ 6 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt: 99.92%.

          Thành phố đạt chuẩn PCGDMNTNT

          * Về phổ cập giáo dục tiểu học

         - Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 2494/2495 đạt: 99.96%. (còn 01 em ở thôn Đức Phong - Đức Ninh chưa vào học lớp 1 do sức khoẻ – Trần Đình Danh).

         - Tỷ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH: 1900/1922 đạt 98.86%, còn có 22 em đang học ở tiểu học (lớp 5: 20 em, lớp 4: 1 em, lớp 3: 1 em).

         - Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi HTCT TH: 7342/7368 đạt 99.65%.  

         - Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 83/86 đạt 96.51%.

        - Số xã, phường đạt chuẩn mức độ 3: 16/16 đạt tỉ lệ 100%

        Thành phố đạt chuẩn PCGD TH mức độ: Mức độ 3.                   

        * Về phổ cập giáo dục THCS

        - Tỷ lệ trẻ TTCT TH vào lớp 6: 1770/1770 đạt 100 %.

        - Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi TN THCS: 5580/5635 đạt tỉ lệ 99.02% (tăng 0.23% so với năm 2016).

        - Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi đã, đang học chương trình GDPT
hoặc GDTX cấp THPT hoặc GDNN: 5538/5635 đạt tỉ lệ 98.28% (tăng 0.57% so với năm 2016).

        - Số xã, phường đạt chuẩn mức độ 3: 16/16 đạt tỉ lệ: 100%.

         Thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

         * Về Xóa mù chữ.

         - Số người trong độ tuổi 15-35 biết chữ mức 2: 45263/45263, tỉ lệ 100%.

         - Số người trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức 2: 87537/87545, tỉ lệ 99.99%.

         - Số xã, phường đạt chuẩn mức độ 2: 16/16, tỷ lệ: 100%.

         Thành phố đạt chuẩn XMC mức độ 2:

BẢNG TỔNG HỢP ĐẠT CHUẨN

TT

Đơn vị xã,

Phường

Đạt chuẩn PCGDMNTNT

Đạt chuẩn PCGTH Mức

Đạt chuẩn XMC Mức

Tỉ lệ 15-18 tuổi TN THCS

Tỉ lệ 15-18 tuổi đang học THPT, GDNN

Đạt chuẩn PCGD THCS Mức độ

1

Bắc Lý

Đạt

3

2

99.7

99.4

3

2

Bắc Nghĩa

Đạt

3

2

99.45

98.08

3

3

Bảo Ninh

Đạt

3

2

99.82

97.8

3

4

Đồng Mỹ

Đạt

3

2

100

100

3

5

Đồng Phú

Đạt

3

2

99.38

99.38

3

6

Đồng Sơn

Đạt

3

2

98.73

98.48

3

7

Đức Ninh

Đạt

3

2

99.74

98.96

3

8

Đức Ninh Đông

Đạt

3

2

99.66

98.98

3

9

Hải Đình

Đạt

3

2

100

100

3

10

Hải Thành

Đạt

3

2

99.65

98.95

3

11

Lộc Ninh

Đạt

3

2

98.15

97.92

3

12

Nam

Đạt

3

2

98.9

98.9

3

13

Nghĩa Ninh

Đạt

3

2

95.17

93.68

3

14

Phú Hải

Đạt

3

2

98.4

97.34

3

15

Quang Phú

Đạt

3

2

96.07

93.82

3

16

Thuận Đức

Đạt

3

2

99.52

97.12

3

Toàn thành phố

Đạt

Mức 3

Mức 2

99.02

98.28

Mức 3

 

          Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của thành phố, tại buổi trả thông tin kết quả kiểm tra, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác PCGD, XMC của thành phố, đồng thời đề nghị thành phố cần tiếp tục nỗ lực trong việc quy hoạch, huy động nguồn xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn Quốc gia, tiếp tục nâng cao chất lượng trường học an toàn, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống… cho học sinh . Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng việc thực hiện đề án 2020/ĐA-BGD&ĐT về việc nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ cho học sinh.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu đánh giá tại buổi trả kết quả kiểm tra

         Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Hoàng Ngọc Đan - UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo PCGD, XMC thành phố tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, đồng thời khẳng định UBND thành phố đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác PCGD, XMC nói riêng và nhấn mạnh thành phố đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của Phòng GD&ĐT, của các nhà trường, còn có sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Bộ giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Qua lời phát biểu đồng chí cảm ơn đoàn công tác đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác PCGD, XMC của thành phố. Trong thời gian tới, thành phố sẽ có những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để thành phố Đồng Hới tiếp tục thực hiện và giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng PCGD vào những năm tiếp theo góp phần tạo nền tảng vững chắc, tiền đề quan trọng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Đan - UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo PCGD, XMC thành phố phát biểu tại buổi trả kết quả kiểm tra

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 27
Tháng 11 : 3.112
Năm 2022 : 2.236.616